Centar za socijalnu skrb Prelog
Vi ste ovdje:   Početna stranica « Drugi oblici pomoći

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi lokalne i područne samouprave dužni su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno navedenom Zakonu te sukladno financijskim mogućnostima osigurati na svom području i druge materijalne oblike pomoći i potpora grana:

-jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za troškove ogrijeva korisniku pomoći za uzdržavanje a jedinice lokalne samouprave sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja.

Gradovi i općine dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za usluge prehrane u - pučkim kuhinjama,

-pružanje usluga prihvatilišta za smještaj beskućnika,

- subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih usluga i drugih usluga sukladno svojim općima aktima,

-poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi ,

-razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

nach oben