Centar za socijalnu skrb Prelog
Vi ste ovdje:   Početna stranica « Kontakt

Centrala:

Tel: 040/851-062

e-mail: pisarnica@czss-prelog.hr (službena e-mail adresa Centra za socijalnu skrb Prelog za primanje zahtjeva i ostale poslovne korespodencije)

PISARNICA
040/313-736

MATEA ŠALJA
e-mail: matea.salja@socskrb.hr

  

RAVNATELJICA:

MELITA NOVAK - BAN, dipl.soc.radnica

e-mail: melita.novak-ban@socskrb.hr

 

 

 

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE

KSENIJA KOLAR PATARČEC, mag.act.soc.
Tel: 040/635-066

e-mail: ksenija.kolar-patarcec@socskrb.hr

MARIJA KRANJČEC, mag.soc.rada
Tel: 040/313-863

e-mail: marija.kranjcec@socskrb.hr

 

 

IVA IVANČIĆ, mag.soc.rada

Tel: 040/313-813

e-mail: iva.ivancic2@socskrb.hr

  

HANA LISJAK, mag.iur.

Tel: 040/313-834  

e-mail: hana.lisjak@socskrb.hr

 

PETRA JURINEC, mag.iur.

Tel: 040/384-082

e-mail: petra.jurinec@socskrb.hr

  

 

 

ODJEL ZA DJECU, BRAK I OBITELJ


IVANA SUBOTIĆ, mag.soc.rada
Tel: 040/313-741

e-mail: ivana.subotic@socskrb.hr

 

PATRICIJA FUČEC, mag.soc.rada

Tel: 040/847-015

e-mail: patricija.fucec@socskrb.hr

 

IRENA VADAS, mag.iur.

Tel: 040/313-838

e-mail: irena.vadas@socskrb.hr

 

MARTINA PERŠAK, mag. psih.

Tel: 040/620-008

e-mail: martina.persak@socskrb.hr

 

NEVA NOVAK, mag.soc.rada

Tel: 040/313-813

e-mail: neva.novak@socskrb.hr

 

MAŠA SMILJANIĆ-KOVAČIĆ, mag.iur.

040/360-092

 e-mail: masa.smiljanic-kovacic@socskrb.hr

 

SANDRA KOVAČ, mag.polit.soc.  

040/851-037

 e-mail: sandra.kovac@socskrb.hr

 

STRUČNA CJELINA ZA MALOLJETNIČKU DELIKVENCIJU

 

IVA ČIŽMEŠIJA, mag. paed. soc.

Tel: 040/313-236

e-mail: iva.cizmesija@socskrb.hr

 

KLARA KOVAČ, mag. paed. soc.

Tel: 040/313-236

e-mail: klara.kovac@socskrb.hr

 

 

 

 

RAČUNOVODSTVENI I FINANCIJSKI POSLOVI:

ROBERT JAMBROVIĆ, mag.oecc., voditelj

Tel: 040/313-609
e-mail: robert.jambrovic@socskrb.hr 

 

JAKOV IVANOVIĆ

Tel: 040/855-085
e-mail: jakov.ivanovic@socskrb.hr

 

nach oben