Centar za socijalnu skrb Prelog
Vi ste ovdje:   Početna stranica « Korisnici socijalne skrbi

 Korisnici socijalne skrbi su:

- samac

- članovi obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

- Dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- mlađa punoljetna osoba,

- dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja,

- žrtva trgovanja ljudima,

- dijete s teškoćama u razvoju,

- dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju (s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije),

- dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu

- dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu

- Trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske potpore i odgovarajućih uvjeta za život.

- Obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga potpora te osobe koje su bile u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici i imaju zajedničku djecu.

- Odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s drugim privremenim ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju zbog kojih nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

- žrtva obiteljskog ili drugog nasilja

- žrtva trgovanja ljudima.

- Osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama.

- Osoba ovisna o alkoholu i drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,

- osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,

- osoba koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili je otpuštena s izdržavanja te kazne.

- Beskućnik, te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.


nach oben