Centar za socijalnu skrb Prelog
Vi ste ovdje:   Početna stranica « Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi
- prava na novčane pomoći i potpore
- prava na socijalne usluge

KAKO SE MOGU OSTVARITI PRAVA?

Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20,138/20, na snazi od 01.01.2020.

Zahtjev za ostvarivanje prava može podnijeti sam korisnik ili član njegove obitelji.
Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno, dolaskom korisnika u centar za socijalnu skrb gdje možete dobiti sve informacije o vrstama pomoći, načinu i uvjetima za njihovo ostvarivanje .
Centar za socijalnu skrb informira korisnike i o drugim pružateljima usluga u lokalnoj zajednici i mogućnostima ostvarivanja prava izvan sustava socijalne skrbi.
Centar za socijalnu skrb dužan je kada ima saznanja, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i osigurati adekvatnu skrb osobama koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim potrebama.

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI?

– samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
– dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
– trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
– obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
– odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
– odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
– osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
– osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
– beskućnik
– druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi


NOVČANE POMOĆI
1. ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
2. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
3. TROŠKOVI OGRJEVA
4. NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA
5. JEDNOKRATNA NAKNADA
6. NAKNADE U VEZI OBRAZOVANJA
7. OSOBNA INVALIDNINA
8. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
9. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
10. NAKNADA DO ZAPOSLENJA
11. NAKNADA ZA UGORŽENOG KUPCA ENERGENATA

nach oben